De sleuteloverdracht

Op woensdag 2 maart a.s., om 14.00 uur is er een officieel moment:

de sleuteloverdracht

Een aantal mensen van de gemeente, waaronder twee wethouders, zijn uitgenodigd en
nog een aantal relaties die belangrijk zijn voor de Rietmeen. Uiteraard is ook de pers
uitgenodigd.

Natuurlijk zijn ook jullie als vrijwilliger van harte welkom: leuk als je komt “netwerken”,
maar ook is er hulp ‘achter de schermen’ nodig, bij het inschenken van koffie/thee en frisdrankjes. Wil je ons, bijvoorbeeld via het contactformulier, laten weten of je komt helpen?