CONTACT

ADRES

Ouverturebaan 1-3
3844 HW Harderwijk

STICHTING RIETMEEN

KVK nummer: 62030647
RSIN nummer: 854605940
IBAN: NL48 TRIO 0198 0586 24

POSTADRES

O. Wolfswinkel
Meerkoetmeen 38
3844 XR Harderwijk

TELEFOON

0341-425147

bestuur
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

beknopt beleidsplan stichting rietmeen
balans stichting Rietmeen 2016
staat van Baten en Lasten 2016
jaarverslag 2016

www.rietmeen.nl
info@rietmeen.nl