OVER DE RIETMEEN

 

klik hier om de pdf te zien van onze flyer

Het terrein aan de Rietmeen waar voorheen de gemeentewerf zat, wordt op een nieuwe manier ingevuld. Bewoners van de wijken Drielanden en Stadsweiden hebben het initiatief genomen om een plek te ontwikkelen die in het teken staat van burgerschap, duurzaamheid, groen en talentontwikkeling. De wijkverenigingen van beide wijken ondersteunen dit initiatief.

In december 2014 heeft de gemeente Harderwijk officieel goedkeuring gegeven aan onze plannen. In samenwerking met de buurtbewoners zullen we het terrein inrichten tot een plek waar voor iedere bewoner uit beide wijken wat te doen en te beleven is. Van jong tot oud. Een plek die ook toegankelijk is voor mensen met een beperking en/of een achterstand tot de arbeidsmarkt. We noemen de plek ‘Rietmeen’.

Burgerschap, duurzaamheid, groen en talentontwikkeling

  • Op de Rietmeen staan de thema’s burgerschap, duurzaamheid, groen en talentontwikkeling centraal:
    Scholen gebruiken de Rietmeen om kinderen te leren over voedsel, vrij te laten spelen in het groen of de verkeerstuin te gebruiken voor verkeerslessen.
  • Maatschappelijke organisaties organiseren ontmoetingen en activiteiten op buurt- of wijkniveau.
  • Senioren kunnen oefenen met de scootmobiel op het verkeersplein, leren de jongeren oude ambachten aan of zijn lekker in de tuin aan het werk.
  • Ondernemers presenteren zich gedurende een bepaalde periode, werken aan de bouwspeelplaats en de stadsmoestuin, of  bieden teambuildingactiviteiten aan.
  • Voor sponsors is er gelegenheid om bijeenkomsten te organiseren en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
  • Daarnaast is er op het terras volop mogelijkheid om, onder het genot van een kopje koffie of thee, met elkaar in gesprek te raken.

Statutair is vastgelegd dat Stichting Rietmeen ten doel heeft:

De locatie van de oude gemeentewerf, tussen de twee wijken Drielanden en Stadsweiden, in Harderwijk te ontwikkelen tot een omgeving die staat in het teken van duurzaamheid, groen, burgerschap en talentontwikkeling en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.