Skip to main content

HOE HET BEGON

In 2012 besloot de gemeente Harderwijk de gemeentewerf aan de Ouverturebaan te ontruimen. Buurtbewoners hadden geklaagd over verkeers-, stank- en geluidsoverlast. Op de vraag in de wijkkranten van Stadsweiden en Drielanden naar ideeën  voor een nieuwe invulling van het terrein kwamen diverse reacties. Er werd een kerngroep gevormd van bewoners uit Drielanden en Stadsweiden: het brainstormen kon beginnen. Om als gesprekspartner van de gemeente te kunnen optreden, werd in december 2014 de Stichting Rietmeen opgericht.

de gemeentewerf 2014Rekening houdend met diverse ingediende ideeën werd een ontwerpplan gemaakt door Frieda Molenaar en werd een omgevingsvergunning aangevraagd.  Aanpassing van het bestemmingsplan werd eveneens in gang gezet.

In december 2014 heeft de gemeente Harderwijk officieel goedkeuring gegeven aan de plannen. In samenwerking met de buurtbewoners zullen we het terrein inrichten tot een plek waar voor iedere bewoner uit beide wijken wat te doen en te beleven is. Van jong tot oud. Een plek die ook toegankelijk is voor mensen met een beperking en/of een achterstand tot de arbeidsmarkt. We noemen de plek ‘Rietmeen’.

Op 26 februari 2016 vond uiteindelijk de sleuteloverdracht aan voorzitter Johan Peppelman plaats. Het was een feestelijke gebeurtenis waarbij een aantal vrijwilligers “van het eerste uur” en andere genodigden aanwezig waren. Een prachtige skelter was het kado van de gemeente aan de stichting!