Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

St. Rietmeen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u tijdens een bezoek, via e-mail of anderszins hebt aangegeven geïnteresseerd te zijn in Ontmoetingstuin De Rietmeen en/of omdat u deze zelf door het invullen van een formulier of via het contactformulier op de website aan St. Rietmeen heeft verstrekt.

St. Rietmeen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

WAAROM ST. RIETMEEN GEGEVENS NODIG HEEFT

St. Rietmeen verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen als u daarom verzoekt en/of om u per e-mail de nieuwsbrief toe te sturen. Indien de mail niet afgeleverd kan worden, kan St. Rietmeen telefonisch contact met u op nemen. Daarnaast kan St. Rietmeen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van communicatie met u over het uitvoeren van een met u gesloten (huur)overeenkomst.

HOE LANG St. Rietmeen GEGEVENS BEWAART

St. Rietmeen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

St. Rietmeen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van St. Rietmeen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. St. Rietmeen kan  deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rietmeen.nl . St. Rietmeen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

St. Rietmeen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van St. Rietmeen, www.rietmeen.nl , maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met St. Rietmeen op via info@rietmeen.nl .

St. Rietmeen is als volgt te bereiken:

  • Vestigingsadres: Ouverturebaan 1-3, 3844 HW  Harderwijk
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
  • Telefoon: 0341-425147 of 06 46581618
  • E-mailadres: info@rietmeen.nl