De moestuin

MOESTUINIEREN OP DE ONTMOETINGSTUIN
DE RIETMEEN IN
2019

Ontmoetingstuin De Rietmeen is een plek waar mensen elkaar ontmoeten en samen dingen doen.

Ons hoofddoel is niet: een zo efficiënt mogelijke moestuin met een zo hoog mogelijke opbrengst, maar een moestuin waar we als hobby “moestuinieren” naar tijd en kunnen, met plezier (!), en samenwerken om een zo goed mogelijke oogst te krijgen. De een draagt meer bij in tijd, de ander meer in kracht, een ander weer in slimme ideeën en weer een ander die gewoon uitvoert wat de anderen vinden.

 

 

Een van de moestuintjes op het terrein

In de tunnelkas kan ook gekweekt worden

Poot- en zaaigoed en mest zijn voor rekening van de moestuiniers. Stichting Rietmeen stelt de grond, tuingereedschappen en (grond)water ter beschikking.

 

Coördinatoren Moestuin: Dennis arendsen & jan tuininga

e-mail: info@rietmeen.nl